JAK MOŻESZ POMÓC

1% podatku

Kto dostanie 1% Twojego podatku? Fiskus czy polska młodzież uzdolniona artystycznie? Wybór należy do Ciebie.

Przekaż 1% swojego podatku na rzecz dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie. Dołóż swoją cegiełkę do ich rozwoju artystycznego. Spraw, aby część dochodów państwa przeznaczyć na cel związany z ich rozwojem artystycznym.

Pamiętaj, że ten 1% z niewielkiej nawet sumy, zwielokrotniony setkami wpłat, ma siłę tysięcy!!!

Do przekazania 1% Państwa podatku zobowiązany jest Urząd Skarbowy, do którego składacie zeznanie roczne. Wystarczy, że w rubryce Numer KRS zeznania podatkowego (patrz wzory poniżej) wpiszecie numer 0000289734 oraz kwotę, którą chcecie przekazać dla naszej Fundacji. Zadeklarowana przez Państwa kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. 
Resztę zrobi za Was Urząd Skarbowy!

 Pozyskane przez naszą Fundację środki w całości przeznaczymy na wydatki związane z działalnością statutową. W tym roku naszymi priorytetowymi zadaniami będzie szereg specjalnych inicjatyw, na które mogą przekazać Państwo swój 1%:

 

KODY ZADAŃ

 

FCA-01

Fundusz na rzecz szkolnictwa

Środki przeznaczymy na działalność szkoły muzycznej z miasta, z którego otrzymamy wpłatę z 1%. O więcej informacji dla szkół zainteresowanych współpracą z Fundacją Cultura Animi prosimy kontaktować się mailowo.

W porozumieniu z dyrekcją danej szkoły zbieramy środki na działalność dydaktyczną placówki, dofinansowanie wyjazdów na konkursy i koncerty krajowe, jak i zagraniczne. Dzięki zebranym funduszom szkoła będzie mogła także przeprowadzić konserwację i renowację instrumentów muzycznych i inne niezbędne zadania. Jest to niecodzienna możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych dla danej szkoły.

FCA-01-A

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zduńskiej Woli

FCA-01-B

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu

FCA-01-C

Zespół Szkół Muzycznych I st. im. Stanisława Moniuszki w Warszawie

FCA-01-D

Zespół Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie

FCA-01-E

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. w Legionowie

FCA-01-F

Szkoła Muzyczna I i II st. im. Witolda Lutosławskiego w Lublinie

FCA-01-G

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Witolda Lutosławskiego w Pruszkowie

FCA-01-H

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 2 im. T. Szeligowskiego

     

FCA-02

Organizacja warsztatów muzycznych
Środki przeznaczymy na opłacenie kosztów przyjazdu do Polski światowych mistrzów instrumentu, a także na organizację Warsztatów Orkiestrowych i Kameralnych MUZYKA NASZYCH CZASÓW w Inowrocławiu w lipcu.

     

FCA-03

Fundusz promocyjny dla młodych muzyków i kompozytorów
Środki przeznaczymy na działania promocyjne związane z koncertami młodych wykonawców i kompozytorów: druk plakatów, ulotek informujących o wydarzeniach, zakup powierzchni reklamowych, dofinansowanie projektu. Do naszej Fundacji może zgłosić się każdy uczeń, student, debiutant lub nauczyciel z danego ośrodka edukacji muzycznej z prośbą o pomoc w przygotowaniu koncertu od strony organizacyjnej i promocyjnej.

     

FCA-04

Promocja polskiej młodzieży za granicą
Środki przeznaczymy na wyjazd polskiej młodzieży na nasze koncerty zagraniczne w Austrii, Czechach, we Francji, na Litwie, Łotwie, w Niemczech, Polsce, na Słowacji, Ukrainie, na Węgrzech i we Włoszech.

     
   

FCA-05

Popularyzacja dzieł muzyki sakralnej
Środki przeznaczymy na organizację koncertów propagujących sakralną twórczość polskich kompozytorów - koncerty symfoniczne, chóralne oraz organowe.

FCA-05-A

Organizacja cyklu koncertów
NIEDZIELA Z MUZYKĄ U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI
 
Środki z tego funduszu przeznaczymy na organizację kolejnych wydarzeń muzycznych w Sanktuarium i Parafii św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej.

Aby zadeklarowana przez Państwa kwota podatku mogła wspomóc powyższe inicjatywy, należy wpisać odpowiedni KOD ZADANIA w rubrykę Cel szczegółowy 1% (patrz wzory poniżej). W przypadku braku kodu zadania, otrzymane środki przekażemy w całości na działalność statutową. Prosimy też o zaznaczenie pola Wyrażam zgodę, abyśmy mogli przesłać Państwu informację, na co przeznaczyliśmy zebraną kwotę. Jako instytucja publiczna gwarantujemy jawność i rzetelność rozliczenia uzyskanych środków.

Wspieramy rozwój artystyczny uzdolnionej muzycznie polskiej młodzieży. Na tym polu działamy nieprzerwanie od 2007 roku. Realizujemy projekty służące rozwojowi młodych talentów w Polsce. Podejmujemy działania mające na celu ułatwienie im pełnego rozwoju artystycznego. Organizujemy szereg muzycznych inicjatyw, których celem jest propagowanie działalności artystycznej dzieci i młodzieży. Jesteśmy organizatorem corocznych Międzynarodowych Spotkań Szkół Muzycznych w Warszawie - obecnie Animi Music FestivalSpotkań Muzycznych Młodzieży Polskiej i Ukraińskiej we Lwowie,Festiwalu Muzyki Polskiej na Węgrzech oraz stałych cyklów w Muzeum Pałac w Wilanowie Mistrz i Uczeń i w Narodowym Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli na warszawskim Mokotowie Niedziela z muzyką u św. Andrzeja Boboli.

Podczas ośmiu lat naszej działalności zorganizowaliśmy około 500 koncertów, w tym około 90 za granicą. Na koncertach Fundacji wystąpiło do tej pory ponad 2500 młodych wykonawców z Polski i z całej Europy!

Organizujemy dla naszych młodych artystów wyjazdy zagraniczne i udział w europejskich imprezach muzycznych. W ten sposób promujemy przyszłych ambasadorów polskiej kultury. Dzięki Państwa wsparciu, będzie to również Waszym udziałem. Państwa gest będzie dla nas potwierdzeniem, że nasza działalność jest potrzebna i doceniana, a dla młodzieży będzie ogromnym wsparciem ich rozwoju artystycznego. Każda złotówka z Państwa podatku przeznaczona zostanie na organizację projektów bezpośrednio służących rozwojowi naszych podopiecznych. Wierzymy, że odpowiecie Państwo z wielką życzliwością na naszą prośbę!

Dziękujemy.