Spotkania Muzyczne Młodzieży Polskiej i Ukraińskiej

Celem organizowanych od 2006 roku Spotkań jest stworzenie uzdolnionej muzycznie polskiej młodzieży możliwości koncertowania poza granicami kraju, w szczególności konfrontacji z rówieśnikami z Ukrainy. Ważnym celem festiwalu jest promocja młodych polskich talentów artystycznych na forum międzynarodowym. Impreza organizowana jest wspólnie przez Fundację Cultura Animi i Bohdanę Frolyak (czołową ukraińską kompozytorkę) oraz Filharmonię Lwowską we współpracy z Instytutem Polskim w Kijowie. Biorą w niej udział uczniowie wybranych szkół muzycznych z Polski oraz ich rówieśnicy ze szkół muzycznych Ukrainy. Wykonawcom każdorazowo towarzyszy Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lwowskiej i Orkiestra Kameralna Filharmonii Lwowskiej „Wirtuozi Lwowa”. To jeden z niewielu festiwali z udziałem młodych muzyków, podczas których mają oni możliwość solowego występu z towarzyszeniem profesjonalnej orkiestry.

Uczestnictwo młodych polskich artystów w tego typu imprezie spełnia bardzo ważną rolę dydaktyczną i wychowawczą. Uczniowie biorą udział w warsztatach i lekcjach pokazowych oraz w koncertach w czasie których prezentują własne osiągnięcia artystyczne. W repertuarze koncertów znajdują się utwory muzyki klasycznej i współczesnej oraz kompozycje własne młodzieży. Warsztaty i lekcje organizowane są wspólnie przez pedagogów ukraińskich i polskich. Szczególnie cenna jest możliwość wymiany doświadczeń między pedagogami. Spotkania pełnią ważną rolę kulturotwórczą. Tworzą płaszczyznę wymiany kulturowej między Polską i Ukrainą. Wspólne międzynarodowe muzykowanie rozwija artystyczne zdolności i uczy poszanowania różnic kulturowych, służy integracji młodego pokolenia Polaków i Ukraińców.

Z roku na rok impreza zyskuje coraz większe uznanie. Cieszy się również rosnącym zainteresowaniem mediów.

 


Zapraszamy do galerii!