Kronika wydarzeń 2007

8 grudnia

MISTRZ i UCZEŃ klarnet

MISTRZ

KRZYSZTOF ZBIJOWSKI

UCZEŃ

JULIAN PAPROCKI

Muzeum Pałac w Wilanowie, Sala Biała

Wspólnie z Dyrekcją Muzeum Pałac w Wilanowie zorganizowaliśmy pierwszy z cyklu koncertów pt. MISTRZ i UCZEŃ, których celem jest stworzenie nowej oferty kulturalnej w formie wspólnych koncertów scenicznych uzdolnionych uczniów i ich pedagogów. Koncerty odbywać się będą w Sali Białej wilanowskiej siedziby królów polskich.

W pierwszym z nich wzięli udział klarneciści: Krzysztof Zbijowski – mistrz i Julian Paprocki

– uczeń. na fortepianie wykonawcom towarzyszyła Roma Orłowska. w czasie koncertu publiczność wysłuchała solowych występów obu klarnecistów, oraz ich wspólnego występu na zakończenie.

 

4 listopada

Z WIARĄ WIAR promocja książki

Zorganizowaliśmy oprawę muzyczną uroczystości promującej książkę „Z wiarą wiar” opublikowaną przez Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie. w spotkaniu udział wzięli m.in. Jego Eminencja Józef Kardynał Glemp Prymas Polski i Jego Ekscelencja ks. abp. Kazimierz Nycz Metropolita Warszawski.

Małgorzata Lange-Banaś – flet i Romana Orłowska – fortepian, wykonały program obejmujący utwory muzyki klasycznej, które posłużyły jako tło do recytacji zawartych w książce utworów poetyckich. Zgromadzona publiczność wysłuchała wierszy w interpretacji Anny Seniuk i Krzysztofa Banaszyka.

26 listopada

MUSICA VARIA EST

Sala koncertowa im. Ireny Dubiskiej, Inowrocław

W ramach prowadzonej działalności statutowej zrealizowaliśmy nagranie i produkcję płyty DVD dokumentującej przebieg piątego koncertu kompozytorskiego muzyki współczesnej w Inowrocławiu zatytułowanego „Musica Varia Est”, którego organizatorem było Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne PRO ARTE oraz Państwowa Szkoła Muzyczna i i II st. im. J. Zarębskiego.

Nagrany materiał został wykorzystany do pracy dydaktycznej z uzdolnioną muzycznie młodzieżą.

14 października

KONCERT Z OKAZJI DNIA PAPIESKIEGO

RADOSŁAW SOBCZAK fortepian

STANISŁAW DZIĄG skrzypce

WOJCIECH SŁAWIŃSKI wiolonczela

Wilanowska Kolegiata Św. Anny, Wilanów

W porozumieniu z Instytutem Papieża Jana Pawła II w Warszawie zorganizowaliśmy wielki Koncert z okazji Dnia Papieskiego pt. „Piękno, które zbawia” (muzyka polska – F. Chopin, I. J. Paderewski), który odbył się w wilanowskiej kolegiacie św. Anny. Gościem honorowym koncertu byli: Jego Eminencja Józef Kardynał Glemp Prymas Polski, Burmistrz Dzielnicy Wilanów Pan Ludwik Rakowski oraz zastępca Burmistrza Pan Tomasz Ciorgoń.

Wśród zaproszonych przez Fundację artystów byli: Radosław Sobczak – fortepian, Stanisław Dziąg – skrzypce i Wojciech Sławiński – wiolonczela.